معنی و ترجمه کلمه زایمان بچه مرده به انگلیسی زایمان بچه مرده یعنی چه

زایمان بچه مرده

stillbirth
stillborn

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها