معنی و ترجمه کلمه زایچه به انگلیسی زایچه یعنی چه

زایچه

birth certificate
horoscope

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها