معنی و ترجمه کلمه زبانه یا گیره اى که داراى زبانه هاى کوچکترى باشد به طورى که روى هم به شکل پله یا تضاریس پله اى درآیند به انگلیسی زبانه یا گیره اى که داراى زبانه هاى کوچکترى باشد به طورى که روى هم به شکل پله یا تضاریس پله اى درآیند یعنی چه

زبانه یا گیره اى که داراى زبانه هاى کوچکترى باشد به طورى که روى هم به شکل پله یا تضاریس پله اى درآیند

tusk tenon

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها