معنی و ترجمه کلمه زبان الگول دبلیو به انگلیسی زبان الگول دبلیو یعنی چه

زبان الگول دبلیو

Algol w

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها