معنی و ترجمه کلمه زبان بازى کردن به انگلیسی زبان بازى کردن یعنی چه

زبان بازى کردن

equivocate
palter
prevaricate
quibble

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها