معنی و ترجمه کلمه زبان سطح پایین به انگلیسی زبان سطح پایین یعنی چه

زبان سطح پایین

low level language


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها