معنی و ترجمه کلمه زبان شناس به انگلیسی زبان شناس یعنی چه

زبان شناس

linguist
linguistician

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها