معنی و ترجمه کلمه زبان فرماندهى به انگلیسی زبان فرماندهى یعنی چه

زبان فرماندهى

command language


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها