معنی و ترجمه کلمه زبان متعارف به انگلیسی زبان متعارف یعنی چه

زبان متعارف

standard language

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها