معنی و ترجمه کلمه زبرجد هندى به انگلیسی زبرجد هندى یعنی چه

زبرجد هندى

topaz

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها