معنی و ترجمه کلمه زجر دادن به انگلیسی زجر دادن یعنی چه

زجر دادن

macerate
torment
torture

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها