معنی و ترجمه کلمه زحمتکش به انگلیسی زحمتکش یعنی چه

زحمتکش

galley slave
grub
lucubrator
plodder
studious
sufferer
toiler
toilful
workingman

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها