معنی و ترجمه کلمه زخم عمیقى که غالباً به وسیله مجراى پیچاپیچى بداخل مربوط است به انگلیسی زخم عمیقى که غالباً به وسیله مجراى پیچاپیچى بداخل مربوط است یعنی چه

زخم عمیقى که غالباً به وسیله مجراى پیچاپیچى بداخل مربوط است

fistula

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها