معنی و ترجمه کلمه زخم گلوله به انگلیسی زخم گلوله یعنی چه

زخم گلوله

gunshot

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها