معنی و ترجمه کلمه زدن توپ به انگلیسی زدن توپ یعنی چه

زدن توپ

bunt
punt
putt

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها