معنی و ترجمه کلمه زراعت کردن در به انگلیسی زراعت کردن در یعنی چه

زراعت کردن در

farm out


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها