معنی و ترجمه کلمه زراعت کردن در به انگلیسی زراعت کردن در یعنی چه

زراعت کردن در

farm out

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها