معنی و ترجمه کلمه زردابى به انگلیسی زردابى یعنی چه

زردابى

biliary

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها