معنی و ترجمه کلمه زرداب ریز به انگلیسی زرداب ریز یعنی چه

زرداب ریز

bilious

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها