معنی و ترجمه کلمه زردرنگ کردن به انگلیسی زردرنگ کردن یعنی چه

زردرنگ کردن

sallow

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها