معنی و ترجمه کلمه زرد مایل بقهوه اى به انگلیسی زرد مایل بقهوه اى یعنی چه

زرد مایل بقهوه اى

tawny

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها