معنی و ترجمه کلمه زرد مایل بقهوه اى به انگلیسی زرد مایل بقهوه اى یعنی چه

زرد مایل بقهوه اى

tawny

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها