معنی و ترجمه کلمه زرد مایل به سبز به انگلیسی زرد مایل به سبز یعنی چه

زرد مایل به سبز

luteovirescent
pea green

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها