معنی و ترجمه کلمه زرنگى بیشترى به کار بردن به انگلیسی زرنگى بیشترى به کار بردن یعنی چه

زرنگى بیشترى به کار بردن

outsmart

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها