معنی و ترجمه کلمه زفیرى به انگلیسی زفیرى یعنی چه

زفیرى

expiratory

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها