معنی و ترجمه کلمه زلزله زیر دریایى به انگلیسی زلزله زیر دریایى یعنی چه

زلزله زیر دریایى

sea quake

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها