معنی و ترجمه کلمه زلزله سنج به انگلیسی زلزله سنج یعنی چه

زلزله سنج

seismograph

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها