معنی و ترجمه کلمه زلزله شناس به انگلیسی زلزله شناس یعنی چه

زلزله شناس

seismologist

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها