معنی و ترجمه کلمه زمان سنج مراقب به انگلیسی زمان سنج مراقب یعنی چه

زمان سنج مراقب

watchdog timer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها