معنی و ترجمه کلمه زمینه و طرح مشبک تورى و غیره به انگلیسی زمینه و طرح مشبک تورى و غیره یعنی چه

زمینه و طرح مشبک تورى و غیره

grillage

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها