معنی و ترجمه کلمه زمینى و دریایى به انگلیسی زمینى و دریایى یعنی چه

زمینى و دریایى

terraqueous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها