معنی و ترجمه کلمه زمین غیر مشاع به انگلیسی زمین غیر مشاع یعنی چه

زمین غیر مشاع

severalty

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها