معنی و ترجمه کلمه زمین لرزه غیر محسوس به انگلیسی زمین لرزه غیر محسوس یعنی چه

زمین لرزه غیر محسوس

microseism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها