معنی و ترجمه کلمه زمین پوشیده از خار و خاشاک و غیر قابل عبور به انگلیسی زمین پوشیده از خار و خاشاک و غیر قابل عبور یعنی چه

زمین پوشیده از خار و خاشاک و غیر قابل عبور

scrub

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها