معنی و ترجمه کلمه زمین گرایى به انگلیسی زمین گرایى یعنی چه

زمین گرایى

geotaxis
geotropism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها