معنی و ترجمه کلمه زمین گیرى به انگلیسی زمین گیرى یعنی چه

زمین گیرى

invalidism
palsy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها