معنی و ترجمه کلمه زنانه به انگلیسی زنانه یعنی چه

زنانه

female
gynaecic
gynecic
wifely
womanish
womanlike
womanly

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها