معنی و ترجمه کلمه زنجیروار به انگلیسی زنجیروار یعنی چه

زنجیروار

catenulate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها