معنی و ترجمه کلمه زنجیر ساعت به انگلیسی زنجیر ساعت یعنی چه

زنجیر ساعت

fob

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها