معنی و ترجمه کلمه زندانى سیاسى به انگلیسی زندانى سیاسى یعنی چه

زندانى سیاسى

politic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها