معنی و ترجمه کلمه زندانیان به انگلیسی زندانیان یعنی چه

زندانیان

jailer
jailor

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها