معنی و ترجمه کلمه زندقه به انگلیسی زندقه یعنی چه

زندقه

heterodoxy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها