معنی و ترجمه کلمه زنده شکافى به انگلیسی زنده شکافى یعنی چه

زنده شکافى

vivisection
vivisectional

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها