معنی و ترجمه کلمه زندگى ایلیاتى به انگلیسی زندگى ایلیاتى یعنی چه

زندگى ایلیاتى

tribalism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها