معنی و ترجمه کلمه زندگى کرد به انگلیسی زندگى کرد یعنی چه

زندگى کرد

dwelt

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها