معنی و ترجمه کلمه زننده ساختن به انگلیسی زننده ساختن یعنی چه

زننده ساختن

gaunt

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها