معنی و ترجمه کلمه زنى که با افسون هاى زنانه مردان را تیغ مى زند به انگلیسی زنى که با افسون هاى زنانه مردان را تیغ مى زند یعنی چه

زنى که با افسون هاى زنانه مردان را تیغ مى زند

gold digger

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها