معنی و ترجمه کلمه زنى که قهرمان داستان باشد به انگلیسی زنى که قهرمان داستان باشد یعنی چه

زنى که قهرمان داستان باشد

heroine

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها