معنی و ترجمه کلمه زنى یا مردى که معشوق خود را یکباره رها کند به انگلیسی زنى یا مردى که معشوق خود را یکباره رها کند یعنی چه

زنى یا مردى که معشوق خود را یکباره رها کند

jilt

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها