معنی و ترجمه کلمه زنگار یا پا پیچ سوار کارى به انگلیسی زنگار یا پا پیچ سوار کارى یعنی چه

زنگار یا پا پیچ سوار کارى

gambado

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها