معنی و ترجمه کلمه زن بدبخت کننده به انگلیسی زن بدبخت کننده یعنی چه

زن بدبخت کننده

femme fatale

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها