معنی و ترجمه کلمه زن سرخ پوست آمریکایى به انگلیسی زن سرخ پوست آمریکایى یعنی چه

زن سرخ پوست آمریکایى

squaw

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها